Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Fotograf Joakim Hertze är ansvarig för den information fotograferna Joakim och Anna bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar ditt namn, de kontaktuppgifter du ger (inklusive din e-postadress) och i vissa fall fotografier där du avbildas. Ändamålet med att behandla dessa personuppgifter är att vi vid behov ska kunna kontakta dig, samt att vi ska kunna använda bilderna på det sätt som beskrivs nedan.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått (eller det samtycke som givits) vid fototillfället eller i samband med detta. Vi sparar dina personuppgifter så länge giltigt samtycke eller avtal finns, eller den tid som krävs av Bokföringslagen.

Ovan beskrivna personuppgifter lagras med syfte att:

  • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
  • Publicera bilderna på vår egen hemsida och sociala medier för att visa vårt arbete
  • Avtala om fotograferingar, samt skicka faktura via e-post

Dina bilder och uppgifter i digital form lagras på våra datorer, som skyddas av säker nätverksanslutning och brandvägg, samt på säkra externa servrar. Fysiska dokument, som avtal, fakturor och filmnegativ lagras i vårt hem, som skyddas av inbrottslarm. Filmnegativ kan under en period komma att förvaras på filmlabbet.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av inte längre aktuella personuppgifter, begära en överföring av personuppgifter, samt begära att vi begränsar behandlingen av dessa personuppgifter. Du har även möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmydigheten (IMY) om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter hanteras av oss.

Uppdaterat 7 februari, 2022.