Portfolio Boka Samarbeta Om oss   Logo

Integritets­policy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Fotograf Joakim Hertze är ansvarig för den information fotograferna Joakim och Anna bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar ditt namn, de kontaktuppgifter du ger (inklusive din e-postadress) och i vissa fall fotografier där du avbildas.

Dina bilder och uppgifter i digital form lagras på våra datorer, som skyddas av säker nätverksanslutning och brandvägg, samt på säkra externa servrar. Fysiska dokument, som avtal, fakturor och filmnegativ lagras i vårt hem, som skyddas av inbrottslarm. Filmnegativ kan under en period komma att förvaras på filmlabbet.

Ovan beskrivna personuppgifter lagras med syfte att:

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått (eller det samtycke som givits) vid fototillfället eller i samband med detta. Vi sparar dina personuppgifter i 7 år efter att vi fakturerat dig, eller den tid som krävs av Bokföringslagen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att vi lagrar uppgifter om dig enligt ovan, är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post. Om du är missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter kan du också göra en anmälan till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 1 april, 2019.